ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το www.apollonpontoufc.gr αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα παρουσίασης και διάθεσης των προϊόντων που φέρουν το λογότυπο του Απόλλωνα Πόντου .

Η χρήση του site προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό , άλλως τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

Παρακάτω ακολουθούν οι όροι χρήσης, οι οποίοι αφορούν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Συνεπώς, η περαιτέρω πλοήγηση και περιήγηση σας στο site του apollonpontoufc.gr σημαίνει ότι τους αποδέχεστε.

1. ΟΡΟΙ

Το apollonpontoufc.gr μπορεί ανά πάσα στιγμή και όποτε το κρίνει σκόπιμο να ανανεώνει ή να τροποποιεί τους όρους χρήσης, ανάλογα με τις ανάγκες του, τα συναλλακτικά ήθη και τις εκάστοτε συνθήκες. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας www.apollonpontoufc.gr

Οι όποιες αλλαγές πραγματοποιηθούν στο apollonpontoufc.gr δεν αφορούν προηγούμενες παραγγελίες που έχουν εκτελεστεί.

2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το apollonpontoufc.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση για την ορθή πληροφόρηση των χρηστών όσον αφορά την ακριβή παρουσίαση των προϊόντων του και όλων των χαρακτηριστικών τους, υπό την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών που μπορούν να προκύψουν ακούσια.

Επίσης, το apollonpontoufc.gr διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής των τιμών στα προϊόντα που διαθέτει στο ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς προειδοποίηση, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Οι αλλαγές τιμών στα προϊόντα δεν αφορούν σε καμία περίπτωση προηγούμενες παραγγελίες.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το apollonpontoufc.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για λάθος που μπορεί να προκύψει και αφορά την διαθεσιμότητα των προϊόντων. Ωστόσο, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τον χρήστη για την μη διαθεσιμότητα αυτών.

Η ευθύνη βαραίνει το apollonpontoufc.gr στην περίπτωση που από δόλο και αμέλεια προκύψει σημαντική καθυστέρηση στην παράδοση των παραγγελιών. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται στην περίπτωση που ο χρήστης για οποιοδήποτε λόγο δηλώσει λανθασμένη διεύθυνση ή στοιχεία επικοινωνίας.

Επίσης, το apollonpontoufc.gr δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα στον χρήστη κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στο site και η οποία οφείλεται στην δική του συμβατότητα και υποδομή που σχετίζεται με το διαδίκτυο.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες του ιστότοπου www.apollonpontoufc.gr αναλαμβάνουν την τήρηση των κάτωθι υποχρεώσεων:
Απαγόρευση αποστολής, δημοσίευσης, αποστολής με e-mail ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο και δημιουργεί βλάβη στο apollonpontoufc.gr ή σε τρίτους.
Απαγόρευση αποστολής, δημοσίευσης, αποστολής με e-mail ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα εμπεριέχει στοιχεία φυλετικών ή εθνικών διακρίσεων, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κλπ.
Απαγόρευση αποστολής, δημοσίευσης, αποστολής με e-mail ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που βρίσκεται στο www.apollonpontoufc.gr και αφορά το λογότυπο, τις φωτογραφίες τα προϊόντα το εμπορικό σήμα κλπ.
Απαγόρευση αποστολής, δημοσίευσης, αποστολής με e-mail ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που περιέχει κακόβουλο λογισμικό, κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν ως σκοπό να δημιουργήσουν πρόβλημα σε λογισμικό ή υλικό υπολογιστών.
Υποχρέωση τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας και διατάξεων, απαγόρευση παρενόχλησης τρίτων προσώπων ή αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων.
5.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.apollonpontoufc.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, σχεδίων, προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ApollonStore – Kappa Pi Kappa I.K.E. και προστατεύεται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς νόμους και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή (αναλογική ή ψηφιακή), μεταφορά, downloading, μετατροπή, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας και παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τα προϊόντα και όλο το υλικό που υπάρχει στο apollonpontoufc.gr

Το apollonpontoufc.gr είναι ο μοναδικός δικτυακός τόπος πώλησης προϊόντων που φέρουν το λογότυπο του Απόλλωνα Πόντου και τυχόν πώληση από τρίτο, ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου, επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής άδειας από την ApollonStore.

6. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πολιτική τιμών της ApollonStore -Kappa Pi Kappa I.K.E., τόσο στον φυσικό χώρο διάθεσης των προϊόντων της στο γήπεδο Καλαμαριάς, όσο και στο www.apollonpontoufc.gr είναι κοινή. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι η μόνη περίπτωση ύπαρξης διαφορετικής τιμής αφορά επιλεγμένα προϊόντα στην κατηγορία «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ» που πωλούνται μέσω του διαδικτύου.

Το apollonpontoufc.gr διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής των προϊόντων που εντάσσονται στην κατηγορία «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ», χωρίς προειδοποίηση, όπως και της τιμής αυτών.

Το apollonpontoufc.gr δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση αναγραφής λάθος τιμής στα προϊόντα λόγω τεχνικού ή τυπογραφικού λάθους. Αναλαμβάνει ωστόσο την υποχρέωση να πραγματοποιεί καθημερινούς ελέγχους στις τιμές και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή λαθών.

Σε περίπτωση που θέλετε να επιβεβαιώσετε τιμή για κάποιο είδος μπορείτε να καλέστε στο 2310407000 ή εναλλακτικά να επκοινωνήσετε στo sales@apollonpontoufc.gr

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία θεωρείται έγκυρη από το apollonpontoufc.gr δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής φόρμας. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει όσον αφορά τα προσωπικά του στοιχεία αλλά και τον τόπο αποστολής.

Σε περίπτωση λάθους από την πλευρά του χρήστη, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα στο 2310407000 ή εναλλακτικά στο sales@apollonpontoufc.gr το αργότερο 2 ώρες από την καταχώρηση της παραγγελίας.

Το apollonpontoufc.gr για όσο διάστημα η παραγγελία βρίσκεται σε καθεστώς «Επεξεργασίας» δεσμεύεται να ενημερώσει άμεσα τον χρήστη για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει.
Ασφάλεια Συναλλαγών
Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων το apollonpontoufc.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) 128 bit. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στο site μας κωδικοποιείται με σκοπό να προστατευτούν, όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις συναλλαγές με τον χρήστη καθώς και τα προσωπικά του στοιχεία, από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, απώλεια και κακή χρήση από τρίτους.

Σας συμβουλεύουμε να μην έχετε τους κωδικούς σας εκτεθειμένους σε τρίτους για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. Επίσης, καλό είναι, όσον αφορά τον κωδικό πρόσβασης, να χρησιμοποιείτε σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Προστασία Δεδομένων
Για την πρόσβασή σας στο www. apollonpontoufc.gr και προκειμένου να μπορέσετε να τοποθετήσετε την παραγγελία σας, ενδέχεται να σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ. Τα στοιχεία που δηλώνετε στην τοποθεσία www. apollonpontoufc.gr έχουν ως μοναδικό σκοπό την ομαλή εκτέλεση των διαδικασιών για την διεκπεραίωση της παραγγελίας των πελατών και για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsleter) στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει αυτή την επιλογή.

Τα στοιχεία του φίλου καταναλωτή, δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε τρίτο και υπόκεινται στις διατάξεις του Ν.2472/97 ( άρθρο 2 παράγραφος α) περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το apollonpontoufc.gr δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια και αλήθεια των προσωπικών στοιχείων των μελών του.

Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν, να διορθώσουν να τροποποιήσουν και να ενημερώσουν τα στοιχεία τους.

Τα στοιχεία που πρόκειται να σας ζητήσει το apollonpontoufc.gr αφορούν τα κάτωθι:
Στοιχεία πελάτη: τα στοιχεία που μας δίνει ο χρήστης προκειμένου να πραγματοποιήσει την αγορά του
Στοιχεία πληρωμής: τα στοιχεία αυτά αφορούν τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής εκ μέρους του πελάτη (αντικαταβολή, πιστωτική κάρτα κλπ)
Στοιχεία αποστολής: τα στοιχεία αυτά αφορούν την διεύθυνση στην οποία επιθυμεί ο πελάτης να παραδοθεί η παραγγελία του.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από το apollonpontoufc.gr για σκοπούς που αφορούν την παράδοση των προϊόντων του πελάτη, την ταυτοποίηση των στοιχείων του, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο, την ενημέρωση του για προσφορές,νέες αφίξεις προϊόντων διαγωνισμών και εκδηλώσεων