ΝEA

Ιούλιος

09
Συλλεκτικό video για την περσινή ομάδα του Απόλλωνα Πόντου

Εγομώθεν η γούλα μ’, βλέποντας ξανά την φετινή μας ομαδάρα. Κάθε μέρα που περνάει τα αδέλφια Καλαϊτζίδη μας δίνουν να […]