ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ & ΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ & ΑΛΛΑΓΕΣ

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της ApollonStore – Kappa Pi Kappa I.K.E. μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό.

Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την ApollonStore – Kappa Pi Kappa I.K.E.. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη.

Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη την συσκευασία του.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ApollonStore – Kappa Pi Kappa I.K.E., η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, (αν η παραγγελία έχει γίνει με Πιστωτική κάρτα) η οποία θα γίνεται με επιμέλεια της ApollonStore – Kappa Pi Kappa I.K.E. ή με επιστροφή μετρητών (σε περίπτωση που η παραγγελία έχει γίνει με κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό).

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η ApollonStore – Kappa Pi Kappa I.K.E. έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.

Η επιστροφή προϊόντων που έχουν υποστεί επεξεργασία προσωποποίησης δεν είναι εφικτή. Άλλου είδους επιστροφές εκτός των παραπάνω αναφερόμενων δεν θα γίνονται δεκτές.

Για να καταχωρήσετε παραγγελία ΔΕΝ απαιτείται εγγραφή σας στο site.

Ε αν θέλετε να έχετε ιστορικό συναλλαγών και παραγγελιών η εγγραφή στο site είναι υποχρεωτική.